ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

(อยู่ระหว่างปรับปรุง) 

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.65)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65)

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
  
 
 
    

 

 

 
ลำดับ เรื่อง

วันที่

ประกาศ

งบประมาณ

โครงการ (บาท)

บริษัท/ห้าง

/ร้าน

สถานะ

โครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

               
23

จ้างเหมาก่อสร้างป้ายลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 19

23 ธ.ค.63 398,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ดำเนินการแล้ว  
22

น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ

23 ธ.ค.63 2,112,194 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินการแล้ว  
21

วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete

21 ธ.ค.63 8,175,410 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ดำเนินการแล้ว  
20

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน     48 รายการ

19 ส.ค.63  1,237,500 บริษัท มีท เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  ดำเนินการแล้ว  
19

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน     25 รายการ

19 ส.ค.63

523,538

บริษัท ภิรสราทรัพย์ จำกัด

ระหว่างดำเนินการ

 
18

 ประกาศผู้ชนะซื้อ น้ำมัน        ดีเซลหมุนเร็วจำนวน       1 รายการ

6 ส.ค.63

33,572,830.56

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ดำเนินการแล้ว

 
17

     ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ             ก่อสร้าง จำนวน            20 รายการ

26 มิ.ย.63

4,184,640

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

ดำเนินการแล้ว

Link

16

     ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ             ก่อสร้าง จำนวน            10 รายการ

23 มิ.ย.63

6,450,445

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ

ดำเนินการแล้ว

Link

15

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

18 มิ.ย.63

10,845,000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมงคล เครน

ดำเนินการแล้ว

Link

14

ประกาศผู้ชนะซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

7 เม.ย.63

571,040

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนาวรรณก่อสร้าง

ดำเนินการแล้ว

Link

13

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน

7 เม.ย. 63

749,112

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริการโยธา

ดำเนินการแล้ว

Link

 12 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

16 ม.ค. 63

1,294,739

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิสิริคอนสตรัคชั่น

ดำเนินการแล้ว

Link

 11 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

14 ม.ค. 63

756,528

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

ดำเนินการแล้ว

Link

 10 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

14 ม.ค. 63

3,314,521

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญารุ่งเรือง

ดำเนินการแล้ว

Link

 9 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1 รายการ

7 พ.ย. 62

898,891

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ดำเนินการแล้ว

Link

 8 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1 รายการ

 

6 พ.ย. 62

 

153,759

 

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 7 

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

9 ส.ค. 62

 

7,679,460

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

 

ดำเนินการแล้ว 

 

Link

 

 6 

 

 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

9 ส.ค. 62

 

7,961,688

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสิริการโยธา

 

ดำเนินการแล้ว 

 

Link

 

5

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

8 ส.ค. 62

 

6,884,595

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชามญช์ก่อสร้าง

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 4 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

7 ส.ค. 62

 

7,993,350

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชามญช์ก่อสร้าง

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 3 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

7 ส.ค. 62

 

7,981,500

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 2 

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 

6 ส.ค. 62

 

7,986,300

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญารุ่งเรือง

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

1

 

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

 

6 ส.ค. 62

 

7,991,550

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวรรณก่อสร้าง

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link