ประกาศเชิญชวน

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

 
ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.65)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65)

 

 
ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 
ลำดับ เรื่อง

วันที่

ประกาศ

งบประมาณ

โครงการ (บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

           
           
           
           
           
  จัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 47 รายการ 27 ส.ค.64 1,200,757 ดำเนินการแล้ว  
51 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน 8 หลัง 18 มี.ค.64 26,050,122.84 ดำเนินการแล้ว  
50 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 15 มี.ค.64 1,197,122 ดำเนินการแล้ว
49 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ 15 มี.ค.64 1,197,122 ดำเนินการแล้ว  
48 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ 12 ม.ค.64 5,393,719 ดำเนินการแล้ว  
47 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 11 ม.ค.64 560,265 ดำเนินการแล้ว  
46 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 8 ม.ค.64 1,103,120 ดำเนินการแล้ว  
45 หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,559,648 ดำเนินการแล้ว  
44 ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,451,520 ดำเนินการแล้ว  
43 หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม. 14 ธ.ค.63 1,766,448 ดำเนินการแล้ว  
42 ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม. 4 ธ.ค.63 707,480 ดำเนินการแล้ว  
41 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 1 ธ.ค.63 875,560 ดำเนินการแล้ว  
40 ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ 30 พ.ย.63 2,013,860 ดำเนินการแล้ว  
39 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  22 ต.ค.63 2,831,889  ดำเนินการแล้ว  
38 วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ  22 ต.ค.63 2,205,159 ดำเนินการแล้ว  
37 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ   10 ส.ค.63 1,237,500   ดำเนินการแล้ว  
36 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ

10 ส.ค.63

523,538

ดำเนินการแล้ว  
35       ลูกรังและวัสดุคัดเลือก       จำนวน 2 รายการ

10 ส.ค.63

2,555,100

ดำเนินการแล้ว  
34 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

10 ส.ค.63

779,394.50

ดำเนินการแล้ว  
33

      ลูกรังและวัสดุคัดเลือก       จำนวน 2 รายการ

31 ก.ค.63

545,980

ดำเนินการแล้ว

 
32

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

12 มิ.ย. 63

4,184,640

ดำเนินการแล้ว

Link
31

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

12 มิ.ย. 63

6,450,445

ดำเนินการแล้ว

Link
30

ประกวดราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง   

12 มิ.ย. 63

33,572,833

ดำเนินการแล้ว

 
29

 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

2 มิ.ย. 63

10,845,000

ดำเนินการแล้ว

Link
28

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 41 รายการ

28 พ.ค. 63

5,232,170

ดำเนินการแล้ว

 
27

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 5 รายการ

25 มี.ค. 63

780,000

ดำเนินการแล้ว

Link

26

ประกวดราคาซื้อลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

19 มี.ค. 63

571,040

ดำเนินการแล้ว

Link

25

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 5,878 ลูกบาศก์เมตร

28 ก.พ. 63

1,351,940

ดำเนินการแล้ว

Link

 24 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,419 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ. 63

556,370

ดำเนินการแล้ว

Link

 23 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,851 ลูกบาศก์เมตร

27 ก.พ. 63

655,730

ดำเนินการแล้ว

Link

 22 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 5,063 ลูกบาศก์เมตร

26 ก.พ. 63

1,164,490

ดำเนินการแล้ว

Link

 21 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,246 ลูกบาศก์เมตร

26 ก.พ. 63

516,580

ดำเนินการแล้ว

Link

20

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

25 ก.พ. 63

1,900,700

ดำเนินการแล้ว

Link

 19 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

1,474,500

ดำเนินการแล้ว

Link

 18 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

634,050

ดำเนินการแล้ว

Link

 17 

    ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ก.พ. 63

592,040

ดำเนินการแล้ว

Link

16

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

17 ก.พ. 63

1,016,400

ดำเนินการแล้ว

Link

15

     ประกวดราคาซื้อลูกรังและ       วัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

17 ก.พ. 63

2,991,100

ดำเนินการแล้ว

Link

 14 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 4,666 ลูกบาศก์เมตร

17 ก.พ. 63

1,073,180

ดำเนินการแล้ว

Link

 13 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 35 รายการ

13 ก.พ. 63

1,314,420

ดำเนินการแล้ว

Link

 12 

ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 9,976 ลูกบาศก์เมตร

5 ก.พ. 63

2,294,480

ดำเนินการแล้ว

Link

 11 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ

31 ม.ค. 63

581,624.45

ดำเนินการแล้ว

Link

 10 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

25 ธ.ค. 62

1,294,739

ดำเนินการแล้ว

Link

 9 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

23 ธ.ค. 62

756,528

ดำเนินการแล้ว

Link

 8 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

23 ธ.ค. 62

3,314,521

ดำเนินการแล้ว

Link

 7 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

18 ก.ค. 62

 

7,679,460

 

 ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

6

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

18 ก.ค. 62

 

7,961,688

 

 ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 5 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

18 ก.ค. 62

 

6,884,595

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 4 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 

10 ก.ค.62

 

7,993,350

 

ดำเนินการแล้ว

 

 Link 

 

 3 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 

9 ก.ค.62

 

7,981,500

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 2 

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 

8 ก.ค.62

 

7,986,300

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 1 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 

8 ก.ค.62

 

7,991,550

 

ดำเนินการแล้ว

 

 Link