ประกาศราคากลาง 

 
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค.65)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65)

 

 
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ลำดับ เรื่อง

วันที่

ประกาศ

ราคากลาง

(บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

           
62 วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 30 ก.ย. 64 870,760 ดำเนินการแล้ว Link
61 วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย. 64 725,740 ดำเนินการแล้ว Link
60 วัสดุขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 47 รายการ 27 ส.ค.64 1,200,757 ดำเนินการแล้ว  
59 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 15 มี.ค.64 1,197,122 ดำเนินการแล้ว  
 58  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ   15 มี.ค.64 1,197,122  ดำเนินการแล้ว   
57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน 8 หลัง 12 มี.ค.64 26,050,122.84 ดำเนินการแล้ว  
56 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ 13 มี.ค.64 5,393,719 ดำเนินการแล้ว  
55 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11 ม.ค.64 560,265 ดำเนินการแล้ว  
54 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 8 ม.ค.64 1,103,120 ดำเนินการแล้ว  
53 จ้างเหมาปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ขนาด 14,590 ตร.ม. 23 ธ.ค.63 4,864,287.24 ดำเนินการแล้ว  
52 น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ 22 ธ.ค.63 2,112,194 ดำเนินการแล้ว  
51 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลับพลาพิธี มณฑลทหารบกที่ 19 21 ธ.ค.63 2,869,400 ดำเนินการแล้ว  
 50  จ้างเหมาก่อสร้างป้ายลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 19  21 ธ.ค.63 398,560 ดำเนินการแล้ว   
49 ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,451,520 ดำเนินการแล้ว  
48 หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. 21 ธ.ค.63 1,559,648 ดำเนินการแล้ว  
47

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

17 ธ.ค.63 8,175,410 ดำเนินการแล้ว  
46

หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม.

14 ธ.ค.63 1,766,448 ดำเนินการแล้ว  
45

ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม.

30 พ.ย.63 707,480 ดำเนินการแล้ว  
44

ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ

30 พ.ย.63 2,013,860 ดำเนินการแล้ว  
43

วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ

27 พ.ย.63 875,560 ดำเนินการแล้ว  
42

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

22 ต.ค.63  2,831,889   ดำเนินการแล้ว   
41

วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ

22 ต.ค.63 2,205,159 ดำเนินการแล้ว  
40

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

10 ส.ค.63

2,555,100

ดำเนินการแล้ว

 
39

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ

4 ส.ค.63 1,237,500 ดำเนินการแล้ว  
38

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ

 4 ส.ค.63  523,538  ดำเนินการแล้ว  
37

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

7 ส.ค.63

779,394.50

ดำเนินการแล้ว

 
36

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

31 ก.ค.63

545,980

ดำเนินการแล้ว

 
35

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง

 

16 มิ.ย. 63

 

33,572,833

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

34

 วัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 41 รายการ

27 พ.ค. 63

5,232,170

ดำเนินการแล้ว

Link

33

 เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง

25 พ.ค. 63

10,845,000

ดำเนินการแล้ว

Link

32

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

7 พ.ค. 63

4,184,640

ดำเนินการแล้ว

Link

31

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

7 พ.ค. 63

6,450,445

ดำเนินการแล้ว

Link

30

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก   จำนวน 2 รายการ

17 มี.ค. 63

571,040

ดำเนินการแล้ว

Link

29

วัสดุก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 5 รายการ

24 ม.ค. 63

780,000

ดำเนินการแล้ว

Link
28

ลูกรัง จำนวน 5,878 ลูกบาศก์เมตร

29 ม.ค. 63

1,351,940

ดำเนินการแล้ว

Link
 27 

ลูกรัง จำนวน 2,419 ลูกบาศก์เมตร

29 ม.ค. 63

556,370

ดำเนินการแล้ว

Link

 26 

ลูกรัง จำนวน 2,851 ลูกบาศก์เมตร

29 ม.ค. 63

655,730

ดำเนินการแล้ว

Link

25

ลูกรัง จำนวน 5,063 ลูกบาศก์เมตร

26 ม.ค. 63

1,164,490

ดำเนินการแล้ว

Link

 24 

ลูกรัง จำนวน 2,246 ลูกบาศก์เมตร

29 ม.ค. 63

516,580

ดำเนินการแล้ว

Link

 23 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค. 63

1,900,700

ดำเนินการแล้ว

Link

22

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค. 63

1,474,500

ดำเนินการแล้ว

Link

21

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

24 ม.ค. 63

634,050

ดำเนินการแล้ว

Link

 20 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

14 ก.พ. 63

592,040

ดำเนินการแล้ว

Link

19

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

27 ม.ค. 63

1,016,400

ดำเนินการแล้ว

Link

 18 

ลูกรังและวัสดุคัดเลือก จำนวน 2 รายการ

27 ม.ค. 63

2,991,100

ดำเนินการแล้ว

Link

 17 

ลูกรัง จำนวน 4,666 ลูกบาศก์เมตร

22 ม.ค. 63

1,073,180

ดำเนินการแล้ว

Link

 16 

วัสดุก่อสร้างจำนวน 35 รายการ

17 ม.ค. 63

1,314,420

ดำเนินการแล้ว

Link

 15 

ลูกรัง จำนวน 9,976 ลูกบาศก์เมตร

17 ม.ค. 63

2,294,480

ดำเนินการแล้ว

Link

 14 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

17 ม.ค. 63

581,624.45

ดำเนินการแล้ว

Link

 13 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

29 พ.ย. 62

1,294,739

ดำเนินการแล้ว

Link

 12 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

29 พ.ย. 62

756,528

ดำเนินการแล้ว

Link

11

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

29 พ.ย. 62

3,314,521

ดำเนินการแล้ว

Link

 10 

ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

30 ต.ค. 62

898,891

ดำเนินการแล้ว

Link

9

 

ขออนุมัติความต้องการจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

30 ต.ค. 62

 

153,759

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 8 

 

ซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จำนวน 180,696 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก 

10 ก.ค. 62

 

 11,203,152.00

 

ดำเนินการแล้ว

 

 

7

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.12 

  10 ก.ค. 62

 

 7,679,460

 

 ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 6 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.16  

9 ก.ค. 62

 

6,884,595

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

5

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.11 

8 ก.ค. 62

 

7,961,688

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 4 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.13 

3 ก.ค. 62

 

7,993,350

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link 

 

 3 

 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.14 

3 ก.ค. 62

 

7,981,500

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

 2

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement นพค.15 

2 ก.ค. 62

 

7,986,300

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link

 

1

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร Para Soil Cement จว.ฉ.ช. 

1 ก.ค. 62

7,991,550

 

ดำเนินการแล้ว

 

Link