ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)

 
 ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

 ซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรังและหินคลุก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(65057427185)

 26 พ.ค. - 7 มิ.ย.65 1,534,529  ระหว่างดำเนินการ 
5 ซื้อลูกรัง จำนวน ๒,๖๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค.- 1 มิ.ย.65 613,820 ดำเนินการแล้ว
4

ซื้อลูกรัง จำนวน 3,380 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65057246711

18 - 29 พ.ค.65 794,300 ดำเนินการแล้ว
3  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 - 17 พ.ค.65 900,316 ดำเนินการแล้ว
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057076577) 6 - 11 พ.ค.65 604,159 ดำเนินการแล้ว
1  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ถังเก็บน้ำพีอีชนิดเอลิเซอร์ ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง และรางสังกะสี แบบที่ 4 จำนวน 12 แห่ง 1 - 7 เม.ย.65  763,200  ดำเนินการแล้ว