ประกาศเชิญชวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)

 
 ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

สถานะโครงการ

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

28 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 22 - 27 ธ.ค.64 725,740 ดำเนินการแล้ว  
27 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปามาตรฐาน จำนวน 88 รายการ 15 - 22 ธ.ค.64 791,996 ดำเนินการแล้ว
26 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 8 - 16 ธ.ค.64 1,035,440 ดำเนินการแล้ว  
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal กว้าง ๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(64127109456) 8 - 16 ธ.ค.64   1,720,752 ดำเนินการแล้ว
24 จัดซื้อดินถม(ดินดาน), วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 3 รายการ 2 - 15 ธ.ค.64 3,315,670 ดำเนินการแล้ว
23 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1 - 9 ธ.ค.64 2,522,937 ดำเนินการแล้ว
22 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 1 - 7 ธ.ค.64 888,940 ดำเนินการแล้ว  
21   จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30 พ.ย. - 13 ธ.ค.64  1,107,750  ดำเนินการแล้ว   
20   จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30 พ.ย. - 13 ธ.ค.64  1,016,395  ดำเนินการแล้ว   
19  จัดซื้อลูกรัง และหินคลุก จำนวน 2 รายการ 29 พ.ย. - 9 ธ.ค.64 3,548,710 ดำเนินการแล้ว   
18  จัดซื้อลูกรัง จำนวน 6,688 ลบ.ม. 26 พ.ย.- 8 ธ.ค.64 1,538,240 ดำเนินการแล้ว   
17  จัดซื้อลูกรัง จำนวน 6,912 ลบ.ม. 26 พ.ย.- 8 ธ.ค.64 1,589,760  ดำเนินการแล้ว  
16  จัดซื้อลูกรัง จำนวน 6,566 ลบ.ม. 26 พ.ย.- 8 ธ.ค.64 1,510,180  ดำเนินการแล้ว  
15  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 26 พ.ย.- 2 ธ.ค.64 1,413,060  ดำเนินการแล้ว  
14  จัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,405 ลบ.ม. 25 พ.ย.- 7 ธ.ค.64 1,413,430 ดำเนินการแล้ว   
13  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 22 - 25 พ.ย.64 1,057,760  ดำเนินการแล้ว  
12  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 16 - 19 พ.ย.64 1,061,220  ดำเนินการแล้ว  
11  จัดซื้อดินถม(ดินดาน), วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 3 รายการ 15 - 29 พ.ย.64 7,933,070  ดำเนินการแล้ว  
10  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 12 - 16 พ.ย.64 711,300  ดำเนินการแล้ว  
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประปามาตรฐาน จำนวน 112 รายการ 11 - 18 พ.ย.64 1,190,229  ดำเนินการแล้ว  
จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 11 - 17 พ.ย.64 878,320  ดำเนินการแล้ว  
จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 4 - 15 พ.ย.64 1,024,545  ดำเนินการแล้ว  
6 จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 4 - 15 พ.ย.64 1,026,660  ดำเนินการแล้ว  
5  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 4 - 15 พ.ย.64  714,860   ดำเนินการแล้ว  
4  จัดซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ 4 - 15 พ.ย.64  1,371,680   ดำเนินการแล้ว  
 3  วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ  1 - 12 ต.ค.64 1,654,740   ดำเนินการแล้ว  
2  วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 30 ก.ย. - 11 ต.ค.64 870,760  ดำเนินการแล้ว
1  วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย. - 10 ต.ค.64 725,740 ดำเนินการแล้ว