709 709 709 709

 กิจกรรมของหน่วย 

วันที่ 23 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย คุณพิชญ์อาภา จำนงค์เนียร ประธานชมรมแม่บ้าน สนภ.1 นทพ. พร้อมคณะแม่บ้าน นขต.สนภ.1 นทพ. ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบรองเท้าตามโครงการ "รองเท้าของหนู" จากใจ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<<อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ 20 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สนภ.1 นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สนภ.1 นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<<อ่านเพิ่มเติม>>

 อ่านเพิ่มเติมกิจกรรมย้อนหลังของหน่วยทั้งหมด