Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม, ตำบลฟากห้วย, ตำบลคลองทับจันทร์ และ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา