Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย ระดับ นทพ. และการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ประสบภัย "AFDC SART Challenge" ณ สนามฝึกบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา