Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 20 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนายการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานปิดประชุมสรุปผลการชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของชุดติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยในสนาม ซึ่งเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา