Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น.กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนช่างฝีมือทหาร และ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปี 2560 จำนวน 72 นาย เดินทางศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัดหน่วยของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา