Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ (บ่อน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้น) ของ หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี, ตำบลไร่เก่า และ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา