Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ จำนวน 106 คน เดินทางมาศึกษาดูการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา