Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

 

เมื่อ 13 มกราคม 2560 เวลา 14:30 น. กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยฯ ของชุดบรรเทาสาธารณภัย ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา