Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2
เมื่อ 12 มกราคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย เวลา 08:00 น. โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพล จำนวน 9 นาย ประกอบด้วย กองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 6 นาย และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 3 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย รถกู้ภัยขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน รถน้ำ จำนวน 2 คัน ออกเดินทาง เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา