Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 1100 น. กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พันเอก นาวิน วัฒนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร พร้อมคณะ เดินทางตรวจวิเคราะห์และพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุง เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องงานด้านส่งกำลังบำรุงของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

gallery}140661{/gallery}

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา