Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 3 เมษายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลพนมสารคามและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดตลาดพนมสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 ครบรอบ 131 ปี ณ ตลาดพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา