Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 9 มีนาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้หน่วยได้ส่งมอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง และมอบสุกรพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 10 ราย ( 20 ตัว)

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา