Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 2 มีนาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลร่วมพิธี "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา