Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 24 มกราคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการต้อนรับ รักษาการเกษตรอำเภอพระพุทธบาท และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สระเก็บน้ำเคลือบด้วยยางพาราของ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา