Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 18 มกราคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธี

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา