Copyright 2019 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 1000 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2561 และการพิจารณาแผนงาน/โครงการงบประมาณของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปี 2561 ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมี พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในการประชุม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา