Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 12 - 13 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา " พนมพยัคฆ์เกมส์ ครั้งที่ 1 " เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ณ บริเวณสนามกีฬา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา