Copyright 2018 - Custom text here
  • 1
  • 2

เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พันเอก ชัยพล นิยะสม รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจการปฎิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร และคณะ ในการเดินทางมาชี้แจงการตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สำนักงานจเรทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

        สำนักงานพัฒนาภาค 1

    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา