เมื่อ 4 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาชี้แจงก่อนการตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกำลังพล บก.สนภ.1 นทพ. และ นขต.สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.