เมื่อ 2 พ.ย.62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพอันเชิญทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม โดยมี พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธี ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉ.ช.