เมื่อ 1 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สนภ.1 นทพ. ระหว่าง พล.ท. สำราญ ไชยริปู และ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง โดยมี ผู้บังคับบัญชา สนภ.1 นทพ., ผบ.นขต.สนภ.1 นทพ. และกำลังพล สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมพิธี ณ บก.สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.