กิจกรรมของหน่วย 

เมื่อ 30 พ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล สังกัด นทพ. ประจำปี 2563 ในส่วนของ บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 11 ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

เมื่อ 30 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.<<อ่านต่อ>>

  กิจกรรมของหน่วยย้อนหลัง  

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันย้อนหลัง