เมื่อห้วงวันที่ 22-24 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้รับการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาก สจร.ทหาร โดยมี พล.ต. สุทน เหมือนพิทักษ์ รอง จร.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยทำการตรวจการปฏิบัติราชการ, ตรวจวินัยกำลังพล, ตรวจเครื่องแต่งกาย, ตรวจหาสารเสพติด, ทดสอบร่างกาย และสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.