เมื่อ 22 ก.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนการช่วยเหลือ และเมื่อได้รับการร้องขอ ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.