เมื่อ 19 ก.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บก.สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.