เมื่อ 14 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในแนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ชาร์จแบตมือถือ สอบถามเส้นทาง แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งให้ ความรู้ในการป้องกันร่วมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.