เมื่อ 9 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. เปิดจุดบริการประชาชนที่สัญจรในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย.64 ในแนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" พร้อมบูรณาการร่วมกับ อ.พนมสารคาม, รพ.พนมสารคาม และอาสาสมัครกู้ภัย ทั้งนี้ ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) จากการสัมผัสกับประชาชนที่ใช้บริการ และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล, ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.