เมื่อ 8 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) พร้อมกับประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบ เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ณ สถานประกอบการในพื้นที่ อ.พนมสารคามจว.ฉ.ช.