เมื่อ 8 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจสภาพความพร้อมยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ของชุดบรรเทาสาธารณะภัย สนภ.1 นทพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.