เมื่อ 8 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานและย้ำเตือนการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ และเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.