เมื่อ 2 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับอำเภอพนมสารคาม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถาน และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดหนองสองห้อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.