เมื่อ 1 เม.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญ วันสถาปนาครบรอบปีที่ 30 ของ สนภ.1 นทพ. โดยมี ผู้บังคับบัญชา สนภ.1 นทพ., ผบ.นขต.สนภ.1 นทพ. และกำลังพล สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.