เมื่อ 26 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ร่วมกับ ศฝภ.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน 3 นาย และรถบรรทุกน้ำขนาด 9,000 ลิตร เพื่อให้การสนับสนุน ปภ.ปราจีนบุรี ในการระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติก บริษัท วสันต์ศิภาพร เทรดดิ้ง จำกัด (เป็นวันที่ 2) ณ หมู่ 11 ต.ไม้เค็ต อ.เมืองปราจีนบุรี จว.ป.จ.