เมื่อ 25 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ร่วมกับ ศฝภ.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง และรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 9,000 ลิตร เพื่อให้การสนับสนุน ปภ.ปราจีนบุรี ในการระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติก บริษัท วสันต์ศิภาพร เทรดดิ้ง จำกัด ณ หมู่ 11 ต.ไม้เค็ต อ.เมืองปราจีนบุรี จว.ป.จ.