เมื่อ 25 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผ.กพ.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการ การใช้เลขหมายความชำนาญการทหาร (ลชท.) ให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ., กสข.สทพ.นทพ. และ ศฝภ.นทพ. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.