เมื่อ 17 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. รักษาราชการแทน ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ สนภ.1 นทพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท กทม.