เมื่อ 17 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในเขตพื้นที่สุขาภิบาล และอาคารสำนักงานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2564 ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.