เมื่อ 16 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการฝึกทบทวนกำลังพลชั้นยศ พ.ท., น.ท. ลงมา เพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.