เมื่อ 15 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง ฐิติมา ศิวาดำรงค์ หัวหน้าชุดประสานงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองกับ นขต.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการข่าวให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ของบังคับบัญชา ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. ทั้งนี้ได้พบปะกับเครือข่ายนักพัฒนาและผู้ประสานงานเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.