เมื่อ 15 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างลานสวนสนามสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล และอาคารพลับพลาพิธี ให้กับ มทบ.19 โดยมี พล.ต. หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 และ พ.อ.ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. รักษาราชการแทน ผอ.สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งหน่วย มทบ.19 อ.อรัญประเทศ จว.ส.ก.