เมื่อ 12 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. รักษาราชการแทน ผอ.สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สนภ.1 นทพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด, สนับสนุนรถครัวสนามในการผลิตอาหาร พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,400 ชุด และรถสุขาเคลื่อนที่บริการให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.