เมื่อ 10 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. รัชกฤต ทองสิมา ผอ.กทค.ศทท.สส.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับทราบความต้องการและความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องจากการใช้งานระบบสื่อสารและสารสนเทศของ สนภ.1 นทพ. และในส่วนของ นขต.สนภ.1 นทพ. ได้ร่วมให้การต้อนรับและประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.