เมื่อ 9 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ชยุตรา เสริมสุข รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. รักษาราชการแทน ผอ.สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. วิชาญ สุขสง หัวหน้าชุดตรวจคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของ สนภ.1 นทพ. ให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.