เมื่อ 8 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลของ บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 13 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในโครงการ “กำลังพลเข้มแข็ง  ครอบครัวต้องแข็งแรง” ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.