เมื่อ 3 มี.ค.64 บก.ทท (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายตามโครงการ “ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.” ประจำเดือน มี.ค.64 ณ บริเวณอาคารสัมมนาทางวิชาการ บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.